فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

در صورتی که کاری را اشتباه انجام میدهند، آنها را سرزنش و تحقیر نکنید و اجازه دهید به مرور یاد بگیرند تا اعتماد به نفس بیشتری به دست آورند. بحث کردن والدین در حضور فرزندان باعث می شود اقتدار آنها کمرنگ شود و به مرور زمان کودک توجهی به حرفهای آنان نداشته باشد. اگر چه که شاید به نظر بیشتر والدین ایجاد ارتباط صمیمی با فرزندان کمی دشوار است، اما همواره به خاطر داشته باشید که ایجاد رابطه دوستی با فرزندان اگر چه کمی زمان بر است و صبر و حوصله ی شما را می طلبد اما بسار اثر بخش بوده و می تواند در تربیت فرزندان در خانواده بسیار موثر باشد. هر فردی در روابط خویش با مردم و در کارهای شخصی خود، دارای روش و سلیقهای است که سودمند و زیانبخش میباشد، این روشها سرچشمهای جز شخصیت انسان و روحیههای مخصوص او ندارد. در مورد بچه های کوچک تر (زیر ۱۰ سال)، قصه خوانی یا عروسک بازی هم روش خوبی برای آموزش غیرمستقیم است. مورد محبت و علاقه واقع شدن از نیازهای اساسی در انسانها است و بویژه در کودکان از نیازهای مهم و حیاتی است که وجود آن در خانواده ها موجب تقویت و تحکیم پیوندهای خانوادگی وپرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در آنها می شود.

حذف خیالبافیها، توبیخ و سرزنش کردن نوجوان، در این مورد خطرآفرین و آسیبرسان است و موجب میشود که از وی یک شخصیت عقدهای و انتقامگیر به وجود آوریم. نکته مهم در برنامه اخیرالذکر، القای حس اعتماد جامعه به مددجویان است و تجربه ثابت کرده که این اعتماد بیپاسخ باقی نمیماند. همچنین به یاد داشته باشید که محبت و عشقتان را به صورت کلامی به فرزندانتان ابراز کنید؛ چراکه این موضوع موجب تقویت عزتنفس در کودک میشود. در اغلب موارد جدایی به دلیل وابستگی شدید مادر به فرزند انجام نمیشود، ولی به هر حال مادری هم که از لحاظ عاطفی توجه ومحبت کافی به فرزندش دارد، میتواند در پایان دو سالگی محل خواب فرزندش را جدا کند. کودکان از عوامل محیطی به نسبت تربیتی که در خانواده داشته اند تاثیر می پذیرند به این معنی که در صورت داشتن تربیت صحیح و کسب مهارتهای لازم برای زندگی در جامعه می توانند تاثیر عوامل محیطی را به نفع رشد و و شکوفایی استعداد و تواناییهایشان بکار گیرند ولی در صورت عدم کسب مهارتهای لازم دچار آسیب های اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری می شوند. روش تربیتی کودک باید به گونه ای باشد که این هدف تحصیل گردد و کودک را برای زندگی در جامعه و کسب مهارتهای لازم برای مقابله با مسائل و مشکلات در آینده آماده کند.

قراردادن کودک در مهد کمک کننده است و در آخر والدین باید با به کارگیری روش های تربیتی سالم درجهت جلوگیری از اینگونه مشکلات در کودکان تک فرزند تلاش کنند. بعضی از کودکان هنگامی که با والدین خود وقت می گذرانند، عشق والدین را درک می کنند و این مسئله باعث می شود رهنمود های والدین در آن ها بیشترین تاثیر را داشته باشد. عوامل محیطی از عوامل تاثیرگذار درتربیت کودک هستند اهمیت عوامل محیطی از این نظر است که می تواند زمینه ظهور یا افول بسیاری از استعدادهای درونی کودک را فراهم سازد والدین می توانند با داشتن رفتار صحیح و دوستانه با فرزندانشان تاثیز عوامل محیطی را در تربیت کودکان مدیریت و کنترل کنند داشتن روابط دوستانه و صمیمانه و اعتماد به کودک و وضع محدودیت های منطقی از نکات مهم در کنترل عوامل محیطی اند. تحقیقات نشان میدهد که والدین نه تنها بر رشد و درک کودک از محیطی که کودک در آن رشد میکند اثر دارند بلکه تا کودکان به رشد و توسعه عاطفی ، جسمی ، اجتماعی و فکری برسند آنها بیشترین تأثیر را دارند . همچنین رابطه خوب والدین با یکدیگر، می تواند از چندگانگی تربیتی فرزندان جلوگیری نماید، چرا که بسیاری از حرف شنوی نداشتن های فرزندان می تواند ناشی از رابطه ی نادرست پدر و مادر باشد.

برای این که صحبت های والدین تاثیر لازم را در فرزند بگذارد و فرزندان به درستی تربیت شوند، باید والدین بتوانند با فرزندان رابطه خوبی برقرار کنند که این مستلزم آن است که زبان عشق کودک خود را بدانند. در تربیت کودک استفاده از روشهایی که بنای آنها با احترام به شخصیت و موجودیت کودک گذاشته شده،پرورشاعتماد به نفس کودک و عزت نفس کودک را بدنبال دارد.داشتن توجه و محبت کافی به کودک،ایجاد رابطه ای با احترام متقابل، استفاده نکردن از زور و خشونت و تحمیل نکردن نظرات، نداشتن رفتارهای سلطه جویانه از نکات مهم در شیوه ی تربیت کودک هستند. با خواندن کتابهای مربوط به تربیت فرزند این نکته به ما یادآوری میشود که فرزند پروری چقدر پیچیده است و فرزندان ما بیشتر به حضور ما احتیاج دارند. هدیه دادن به صورت صحیح به گونه ای که توقع آنان را برانگیخته نسازد نیز می تواند به ایجاد ارتباط موثر با فرزندان کمک کند. دوستان فرزندان تان را بشناسید و سعی کنید با آن ها نیز ارتباط خوبی را برقرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید