3. در تربیت فرزند خود ثابت قدم باشید

آیا بدون اینکه به مقدار قابل توجهی به کودک پول تو جیبی می دهید و هیچگونه نظارتی بر خرج آن دارید؟ فلسفی، محمدتقی، گفتار فلسفی، کودک از نظر وراثت و تربیت، ۲۹۹، ص۱-۲۳۱، با تلخیص. به همین دلیل است که تربیت کودکان از نظر دکتر هلاکویی بسیار اهمیت دارد. هدف از تربیت کودک،آموزش احترام متقابل به او و آماده کردن کودک برای رعایت و پیروی از قوانین و هنجارهای اجتماعی است. دوران کودکی زمانی است که می توانید شخصیت کودک خود را پایه گذاری کنید. در صورتی که اصلا این چنین نیست و باید این مهارت را به شیوه اصولی فراگرفت. در چنین جوامعی فرد پس از گذراندن دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه مجاز به انجام آن کار هست. به اعتقاد وی، در بسیاری از کشورها برای انجام کوچکترین کاری نیاز به گذراندن دوره آموزشی است. پس اصول آموزشی و تربیتی کودک را به درستی فرا گیرید. برای این کار بهتر است در زمینه آموزش مسائل جنسی به کودک کتاب بخوانید و آگاهی خود را درباره آن بالا ببرید.

به همین دلیل است که بسیاری از مردم پس از کسب موفقیتها احساس توخالی بودن و بدبخت بودن میکنند. محبت زیاد و بی جا، موجب ناز پروردگی، لوس بار آمدن و از خود راضی شدن کودک میشود و به سبب وابستگی شدید کودک به والدین، فرزندان را از کسب استقلال باز می دارد و در حقیقت زمینه ضعف و سستی کودک و عدم شکیبایی و پایداری او در مقابل مشکلات را فراهم میکند. در این دوران اگر کودک دچار آسیب شود شاید دیگر نتوان تا آخر عمر این آسیب را جبران نمود. متاسفانه بسیاری از ما فکر میکنیم که چون زمانی کودک بودهایم و یا به مدرسه رفتهایم پس مهارت تعلیم و تربیت فرزند خود را داریم. بلکه باید کودکمان را به خوبی بشناسیم و از او بخواهیم که فردا کمی رکورد خودش را بشکند. البته به گفته فرهنگ هلاکویی این اصول بسته به شرایط میتواند کمی تغییر کند. در بحث تربیت کودکان از نظر دکتر هلاکویی پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک باید به اصول و مبانی تربیتی خاصی پایبند باشند.

به او اجازه بازی دهید یا با او بازی کنید چرا که بازی کمک می کند تا کودک پیش دبستانی به بیان احساسات مانند شادی ، هیجان ، خشم و یا ترس بپردازد . هیچکس از درد و رنج و مشکلات جدی که والدین در راه تربیت فرزند و با آن روبرو هستند آگاه نیست، اضطراب و نگرانیها، ترسها و احساسات مختلفی که شما به عنوان والدین تجربه میکنید برای ما کاملا آشناست. علاوه بر آن، آموزش قرآن به فرزندان برای والدین اجر اخروی هم دارد. در مورد برخورد و رفتار پدر و مادر با فرزند نیز قوانینی وجود دارد که اصولا ثابت است. حالت دیگر این است که بخاطر وحشت و نگرانی که ما در او بوجود آوردهایم هیچ پولی را هزینه نکند و تمام پول را برای بعدا نگه دارد و امروز را با مشکلات به پایان برساند. کودک را به یک اتومبیل تشبیه کنید، از نظر دکتر هلاکویی ، والدین به دو صورت اتومبیل را حرکت میدهند. به اعتقاد دکتر فرهنگ هلاکویی سه سال اول زندگی کودک از نظر روانشناسی و تربیتی بسیار حائز اهمیت است و حدود یک سوم شخصیت فرد را میسازد.

همزمان با رشد کودک شما هم باید روش تربیت فرزند خود را تغییر دهید. کودک انسان برای رسیدن به کمال همیشه باید نیروی لازم را دارا باشد. ایشان بیدرنگ و با خوشرویی به یاران خویش فرمودند: خدا برادرم یوسف را رحمت کند، وی را به چند درهم ناچیز فروختند و من را هم، کودکان به هشت گردو داد و ستد کردند. توجه داشته باشید که میل کمال انسانی در مقایسه با دیگران و یا کودکی خودمان حاصل نمیشود. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است، دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. پدر و مادری که آموزش های مرتبط با تعلیم و تربیت را نمی داند مانند شخصی است که میخواهد اتومبیل را با طناب و یا زنجیر به حرکت در آورد. پاکدامنى زیور تهیدستى، و شکرگزارى زیور بی نیازى (ثروتمندى) است. موارد ذکر شده خلاصه ای بود از نظرات بی شمار در مورد خصوصیات پدر خوب و جالب اینکه بیشترین مورد فراوانی «حضور پدر در کنار فرزندان» بود و در هیچ کدام از موارد، انتظارات مالی از پدر به چشم نمی خورد.

دیدگاهتان را بنویسید